Bedre lægeservice i Danmark på vej

Herhjemme er der ved at dukke et nyt begreb op, nemlig lægeservice. Lægeservice kunne være et lægeskøn, tværfaglig udredning, lægefaglig rådgivning, omskrivning af journaler til brug for vurdering til sagsbehandler osv.

Mange af de afgørelser som kommunerne træffer, de beror ofte på læge journaler, og udredninger fra læger og psykologer med mere. De er ofte skrevet i et sprog, som den almindelige borger ikke kan forstå, og heller ikke sagsbehandleren for den sags skyld. Derfor bruger kommunen ofte ekstern hjælp til at forstå, og tolke de erklæringer de får fra lægerne. Det svarer lidt til, at vi almindelige borgere går til en advokat, hvis vi får noget lovtekst vi ikke selv kan finde ud af at tolke.

Kommunen kan nemlig ikke forlange, at en lægeerklæring skal være skrevet på forståeligt dansk, og hvis sagsbehandleren skulle kunne tolke de erklæringer, så ville de faktisk skulle ud, og have hvad der svarer til en speciallæge uddannelse også.

Så en lægeservice kan betragtes lidt som en oversætter.  De hjælper sagsbehandleren med at forstå, hvad lægen har skrevet. Til gengæld må en lægeservice konsulent ikke selv begynde at drage konklusioner, eller stille diagnoser da de ikke har været i direkte kontakt med patienten, og dermed ikke har forudsætningerne for, at gøre dette. De må derfor kun gøre kommunen opmærksom på, hvis der mangler udredninger, eller udtalelser fra den oprindelige læge. Det er dernæst sagsbehandlerens opgave, at sørge for at de manglende oplysninger bliver indhentet.

Der er kommet mere og mere fokus, på lægeservice de senere år. Ikke mindst fordi, at ret mange kommunens afgørelser helt og holdent beror på den udtalelse som den eksterne lægekonsulent giver. Derfor er det yderst vigtigt, at det er fagligt dygtige folk, som sidder på disse stillinger, og at de kan holde hovedet kold, og være 100% objektive.

Læs mere om kommunernes fordele med ekstern lægeservice

 

Se også

Find de bedste deals online

Kan du godt lide at spare en masse penge? Det er naturligvis et tåbeligt spørgsmål, …